CONTACTAR

MIDA DEL TEXT: Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text

Logotip
F17
Portada > Ajuntament > Equip de govern > Composició dels òrgans de govern

Composició dels òrgans de govern

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: PLE, JUNTA DE GOVERN I/O COMISSIONS INFORMATIVES

EL PLE

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

El govern i administració municipal correspon a l’ajuntament, integrat per l’alcalde i els regidors.

Òrgans necessaris:

•Alcalde

•Tinents d’Alcalde

•Ple

•Junta de Govern

El Ple és l’òrgan municipal bàsic. Està integrat per la totalitat dels regidors i regidores i és presidit per l’alcalde. Adopta les principals decisions de l’Ajuntament. El Ple té atribuït el control de la resta d’òrgans de govern. El consistori està format per 11 regidors i regidores.

El Ple tindrà sessió ordinària cada dos mesos, reunint-se el segon divendres dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, no festiu, a la sala de Plens de l’Ajuntament, a 2/4 de 7 del vespre, si s’escau en dia festiu es podrà avançar o endarrerir la data sense que sobrepassi de deu dies.

El Ple tindrà sessió extraordinària quan es convoqui d’acord amb el que estableix el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i com a mínim una entre les dues sessions ordinàries.

Durant el mes d’agost no se celebraran sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, podent-se convocar totes les extraordinàries que facin falta. Si hi ha algun tema urgent es pot convocar una junta de govern extraordinària.

Les sessions són obertes.

JUNTA DE GOVERN

El 15 de juliol de 2019 es constitueix la Junta de govern local per a l’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions i per a l’exercici de les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i també les que li atribueixin les lleis.

La Junta de Govern local té les següents competències delegades pel ple municipal:

L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES LEGISLATURA 2019-2023

Segons la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, a la Comissió Especial de Comptes li correspon l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.

Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens perjudici de les que corresponen al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb llur legislació específica.

Aquesta comissió es reuneix quan hi ha temes a aprovar per ple relacionat al hisenda (compte general, pressupostos, etc.) No té data fixa

La componen dos membres de LPS, dos de JxCat, un del PSC, un d'ERC i l'alcalde.

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Ajuntament de la Palma de Cervelló

c/ Sant Cristòfol, s/n.

Telèfon: 93.672.02.02 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

NIF: P-5831301-F

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona