CONTACTAR

MIDA DEL TEXT: Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text

Logotip
Camí del Roure
Portada > Ajuntament > Tràmits online

Tràmits online

SEU ELECTRÒNICA

La Seu electrònica és l'espai virtual que té a disposició la ciutadania per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics de l'Ajuntament de la Palma de Cervelló sense  condicionaments ni d’horaris ni d'espai, amb la màxima seguretat i contribuint a un ús més eficaç i eficient dels recursos públics. Es configura una oficina virtual oberta a totes hores i tots els dies de l'any.

Link a la Seu eletrònica


E-TRAM

L'e-TRAM és el mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits en línia per Internet integrat a la plataforma del Consorci AOC. L'accés a l'e-TRAM es fa des del web de l'ajuntament.

L'e-TRAM fa possible que els ciutadans des de qualsevol lloc i en qualsevol moment puguin:

- Presentar una instància genèrica
- Demanar cita amb un càrrec electe o un tècnic municipal
- Fer queixes i suggeriments
- Sol·licitar informació
- Domiciliar tributs, taxes, etc.
I moltes gestions més.

Enllaç als tràmits en línia

 

E-FACT - FACTURACIÓ ELECTRÒNICA

Què és una factura electrònica?

Una factura electrònica és un document electrònic que:

 • Conté el mateix tipus d'informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics.
 • Té validesa legal quan presenta signatura electrònica avançada que garanteix l'autentificació, la integritat i el no repudi.
 • És susceptible de ser tramés per mitjans electrònics i relaciona a clients i proveïdors.


Qui està obligat a presentar les factures en format electrònic?

Tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l’Administració Pública poden expedir i remetre factura electrònica. En tot cas, estan obligades a l’ús de la factura electrònica i a la seva presentació a través del punt general d’entrada que correspongui les entitats que tot seguit es relacionen, en un import superior a 5.000 €:

 • societats anònimes;
 • societats de responsabilitat limitada;
 • persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola;
 • establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària;
 • unions temporals d’empreses;
 • agrupació d’interès econòmic, agrupació d’interès econòmic europea, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d’inversions, fons d’utilització d’actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titolització hipotecària o fons de garantia d’inversions.


Qui no està obligat pot, igualment, presentar la factura electrònica


Quin format ha de tenir la factura electrònica?


La factura electrònica ha de tenir el format Facturae i firma electrònica avançada, segons l’especificació XMLAdvanced Electronic Signatures (XAdES)


Disposicions generals


Per al correcte enviament de les factures és obligatori informar dels següents camps segons l’annex de l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la que es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.

 • Oficina comptable: L01089058 Ajuntament de la Palma de Cervelló
 • Òrgan gestor: L01089058 Ajuntament de la Palma de Cervelló
 • Unitat tramitadora: L01089058 Ajuntament de la Palma de Cervelló


Enviament de la factura?

E-fact de l'Ajuntament de la Palma de Cervelló

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Ajuntament de la Palma de Cervelló

c/ Sant Cristòfol, s/n.

Telèfon: 93.672.02.02 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

NIF: P-5831301-F

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona